پست های ارسال شده در آبان سال 1386

دستاویز

 وَ بکُم یُنَزِلُ الغَیث  فقیر و خسته به درگاهت آمدم ، رحمی ! که جز وِلای تو ام نیست هیچ دستاویز...                                                           ... ادامه مطلب
/ 39 نظر / 79 بازدید